Scroll to Content

Please add a few Portfolio Posts first here.

Tâm thức việt - anh chi

 Hãy cùng nhau hành động vì một Việt Nam Dân Chủ Tự Do và Tự Cường. Tất cả vì tình yêu quê hương đất nước, Nuôi dưỡng Tâm Thức Việt Nam cho một tiền đồ Việt không cộng sản.

hÃY CHUNG TAY

Khôi phục dòng ý thức Việt , xây dựng lại tinh thần dân tộc Việt. Tiếng nói của lớp trẻ non yếu bị dối gạt thiếu hiểu biết. Quyết tâm đi tìm lại sự thật lịch sử cha ông đã bị bôi xoá nhằm xây dựng lại một nền tảng trí tuệ và tâm hồn vững chắc để hướng đến tương lai.

Play Video